معنی و ترجمه کلمه صغرى و کبرى به انگلیسی صغرى و کبرى یعنی چه

صغرى و کبرى

syllogism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها