طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عشر به انگلیسی عشر یعنی چه

عشر

tenth
tithe

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها