طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه غیر صورى به انگلیسی غیر صورى یعنی چه

غیر صورى

informal

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها