معنی و ترجمه کلمه مصاحبه کردن به انگلیسی مصاحبه کردن یعنی چه

مصاحبه کردن

interview

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها