طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چاپلوسانه به انگلیسی چاپلوسانه یعنی چه

چاپلوسانه

flattering
greasy
silky

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها