طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چمن به انگلیسی چمن یعنی چه

چمن

arbor
grass
green
greensward
lawn
meadow
prairie
sod
sward
swarth
turf

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها