معنی و ترجمه کلمه affirm به فارسی affirm یعنی چه

affirm


اظهارکردن ،بطور قطع گفتن ،تصديق کردن ،اثبات کردن ،تصريح کردن ،شهادت دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها