معنی و ترجمه کلمه burning به فارسی burning یعنی چه

burning


سوزاندن ،احتراق ،سوزان ،محترق ،در هيجان
علوم مهندسى : اشتعال
کامپيوتر : prom programmer
قانون ـ فقه : احراق
علوم هوايى : احتراق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها