طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه labor intensive به فارسی labor intensive یعنی چه

labor intensive


کاربر
بازرگانى : کارطلب

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها