معنی و ترجمه کلمه resistance به فارسی resistance یعنی چه

resistance


تاب ،دوام ،پايدارى ،ايستادگى ،عايق مقاومت ،مقاومت ،سختى ،مخالفت ،استحکام
علوم مهندسى : ايستادگى
کامپيوتر : استحکام
الکترونيک : مقدار مقاومت
عمران : مقاومت
معمارى : مقاومت
شيمى : مقاومت
روانشناسى : مقاومت
ورزش : مقاومت
علوم هوايى : مقاومت
علوم نظامى : مقاومت کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده