معنی و ترجمه کلمه resistance coupling به فارسی resistance coupling یعنی چه

resistance coupling


الکترونيک : جفتگرى مقاومتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها