معنی و ترجمه کلمه under a به فارسی under a یعنی چه

under a


خردسال ،نابالغ ،صغير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها