معنی و ترجمه کلمه unidirectional به فارسی unidirectional یعنی چه

unidirectional


)unidirection(داراى يک جهت ،يک جهتى ،تک سوى ،يک جهته ،يک سويه
الکترونيک : يکسوى
علوم هوايى : يکسو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها