معنی و ترجمه کلمه آئین تازه اى ابتکار کردن به انگلیسی آئین تازه اى ابتکار کردن یعنی چه

آئین تازه اى ابتکار کردن

innovate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها