معنی و ترجمه کلمه illness به فارسی illness یعنی چه

illness


مرض ،ناخوشى ،بيمارى ،کسالت ،شرارت ،بدى
روانشناسى : بيمارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها