معنی و ترجمه کلمه illness به فارسی illness یعنی چه

illness


مرض ،ناخوشى ،بيمارى ،کسالت ،شرارت ،بدى
روانشناسى : بيمارى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها