معنی و ترجمه کلمه it remains to be proved به فارسی it remains to be proved یعنی چه

it remains to be proved


هنوز ثابت نشده است ،بايد ثابت شود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها