معنی و ترجمه کلمه interest groups به فارسی interest groups یعنی چه

interest groups


بازرگانى : گروههاى ذينفع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها