معنی و ترجمه کلمه integrity به فارسی integrity یعنی چه

integrity


يکپارچگى ،درستى ،امانت ،راستى ،تماميت ،بى عيبى ،کمال
کامپيوتر : بى نقصى
علوم نظامى : اتحاد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها