معنی و ترجمه کلمه آبدانک دار کردن به انگلیسی آبدانک دار کردن یعنی چه

آبدانک دار کردن

vesicular
vesiculate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها