معنی و ترجمه کلمه داروخانه به انگلیسی داروخانه یعنی چه

داروخانه

dispensatory
drugstore
pharmacy
policlinic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها