معنی و ترجمه کلمه آب بینى به انگلیسی آب بینى یعنی چه

آب بینى

rheum
snivel
snot

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها