معنی و ترجمه کلمه آب پنیر به انگلیسی آب پنیر یعنی چه

آب پنیر

serum
whey
wheyey

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها