معنی و ترجمه کلمه economic recession به فارسی economic recession یعنی چه

economic recession


بازرگانى : رکود اقتصادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها