معنی و ترجمه کلمه آب گریزى به انگلیسی آب گریزى یعنی چه

آب گریزى

hydrophobia

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها