معنی و ترجمه کلمه آتشفشان به انگلیسی آتشفشان یعنی چه

آتشفشان

geyser
volcano

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها