معنی و ترجمه کلمه test item به فارسی test item یعنی چه

test item


ماده ازمون
روانشناسى : پرسش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها