معنی و ترجمه کلمه آتشى به انگلیسی آتشى یعنی چه

آتشى

frantic
frenetic
furious
ignescent
pyric

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها