معنی و ترجمه کلمه آداب به انگلیسی آداب یعنی چه

آداب

ceremonial
etiquette
habitude
mores
rite

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها