معنی و ترجمه کلمه آداب دانى به انگلیسی آداب دانى یعنی چه

آداب دانى

decorum
preciosity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها