معنی و ترجمه کلمه زیاده ستانى به انگلیسی زیاده ستانى یعنی چه

زیاده ستانى

extorsion
extortion

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها