معنی و ترجمه کلمه زهر مار و عقرب و غیره به انگلیسی زهر مار و عقرب و غیره یعنی چه

زهر مار و عقرب و غیره

venom

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها