معنی و ترجمه کلمه فکرکاهل به انگلیسی فکرکاهل یعنی چه

فکرکاهل

afterthought

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها