معنی و ترجمه کلمه my love به فارسی my love یعنی چه

my love


جانم ،عزيزم


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها