معنی و ترجمه کلمه آداب و خصوصیات اسکاتلندى به انگلیسی آداب و خصوصیات اسکاتلندى یعنی چه

آداب و خصوصیات اسکاتلندى

scotticism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها