معنی و ترجمه کلمه زندان به انگلیسی زندان یعنی چه

زندان

bridewell
calaboose
coop
dungeon
gaol
grate
hoosegow
hothouse
house of correction
jail
pokey
presidio
prison
quod
tolbooth
tollbooth

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها