معنی و ترجمه کلمه ابتدا به انگلیسی ابتدا یعنی چه

ابتدا

beginning
outset
primordium
start

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها