معنی و ترجمه کلمه اجتماعى به انگلیسی اجتماعى یعنی چه

اجتماعى

civic
collective
ecclesiastic
public
republican
social
social minded

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها