معنی و ترجمه کلمه به وسیله برق چاپ کردن به انگلیسی به وسیله برق چاپ کردن یعنی چه

به وسیله برق چاپ کردن

electrotype

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها