معنی و ترجمه کلمه تا آن زمان به انگلیسی تا آن زمان یعنی چه

تا آن زمان

theretofore
thitherto
yet

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها