معنی و ترجمه کلمه خائن به انگلیسی خائن یعنی چه

خائن

perfidious
punic
ratter
recreant
renegade
snaky
traditor
traitor
traitorous
treacherous
untrue
warlock

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها