معنی و ترجمه کلمه داراى موى زبر به انگلیسی داراى موى زبر یعنی چه

داراى موى زبر

bristly

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها