معنی و ترجمه کلمه call by result به فارسی call by result یعنی چه

call by result


فراخوانى با نتيجه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها