معنی و ترجمه کلمه it is inexpedient to reply به فارسی it is inexpedient to reply یعنی چه

it is inexpedient to reply


پاسخ دادن مصلحت نيست ،پاسخ دادن مقتضى نيست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها