معنی و ترجمه کلمه داراى پشت نوک تیز به انگلیسی داراى پشت نوک تیز یعنی چه

داراى پشت نوک تیز

razor backed
razorback

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها