معنی و ترجمه کلمه درست به انگلیسی درست یعنی چه

درست

accurate
aright
authentic
conscionable
correct
entire
even
exact
exactly
genuine
incorrupt
indefectible
integral
just
legitimate
orthodox
out and out
perfect
plumb
properly
right
smack dab
sock
sound
straigh

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها