معنی و ترجمه کلمه درنده خو به انگلیسی درنده خو یعنی چه

درنده خو

rapacious
tigerish
tigerlike

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها