معنی و ترجمه کلمه در نفس خود به انگلیسی در نفس خود یعنی چه

در نفس خود

ipso facto
per se

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها