معنی و ترجمه کلمه ذره کوچک به انگلیسی ذره کوچک یعنی چه

ذره کوچک

glob

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها