معنی و ترجمه کلمه راننده یک جفت حیوان یا دستگاه اسب و درشکه به انگلیسی راننده یک جفت حیوان یا دستگاه اسب و درشکه یعنی چه

راننده یک جفت حیوان یا دستگاه اسب و درشکه

teamster

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها