معنی و ترجمه کلمه رستوران به انگلیسی رستوران یعنی چه

رستوران

buffet
cafe
coffee shop
eatinghouse
restaurant
salon
saloon
tea shop

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها